2006/May/17

ก็หามาเพิ่มน่ะนะหวังว่าคงมีประโยชน์บ้าง (ตอย!)

เป้าหมายของการใช้ SEO คือ เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งคุณก็สามารถทำได้โดยพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการทำงานของ Search Engine ต่างๆ พร้อมกันนี้ เราได้จัดเตรียมขั้นตอนง่ายๆ ของการทำให้เว็บไซต์ของคุณก้าวขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของการแสดงผลการค้นหาเว็บไซต์ของ Search Engine ไว้ที่ด้านล่างนี้แล้ว

ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของ Search Engine คือ คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาเว็บไซต์ ที่คุณเลือกใช้ให้กับเว็บไซต์ของคุณเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจในการนำพาผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้เข้ามาชมเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องทำการคัดเลือกคีย์เวิร์ด, title และเนื้อหาให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณเอง

คีย์เวิร์ดที่จะนำมาใช้กับเว็บไซต์ควรได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพราะถ้าหากคีย์เวิร์ดที่คุณเลือกใช้ให้กับเว็บไซต์ตรงกับคำค้นหาเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถค้นพบเว็บไซต์ของคุณได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาอันดับผลการค้นหาเว็บไซต์ของ Search Engine ต่างๆ ด้วย

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการทำให้เว็บไซต์ของคุณก้าวขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของการแสดงผลการค้นหาเว็บไซต์ของ Search Engine:

  1. ตรวจสอบจำนวนครั้งของการใช้คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาเว็บไซต์ใดมีอัตราการใช้ 5 - 15% ของการใช้คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาเว็บไซต์ทั้งหมด แสดงว่า คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาเว็บไซต์คำนั้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณสามารถตรวจสอบจำนวนครั้งการใช้คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาเว็บไซต์โดยเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ที่นี่
  2. เพิ่มลิงค์ให้กับเว็บไซต์ของคุณ ทั้งลิงค์จากเว็บไซต์อื่น (backlink) และลิงค์ในเว็บไซต์ของคุณเอง (crosslink) รวมทั้งใช้ชื่อสำหรับเรียกโลโก้ และกราฟิกต่างๆ (anchor-text) วิธีทั้งหมดจะส่งผลให้ bot และ spider ของ Search Engine ต่างๆ เข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์คุณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น ข้อสังเกต : MSN จะไม่ใช้ bot และ spider ในการค้นหาเว็บไซต์ แต่จะค้นหาเว็บไซต์จากโฆษณาออนไลน์, เว็บไซต์ผู้สนับสนุน (sponsor listing) และไดเรกทอรี แต่คุณสามารถจัดทำแผนที่เว็บไซต์ (site map) หรือลิงค์ในเว็บไซต์ของคุณเอง (crosslink) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปได้
  3. ตรวจสอบ title ของแต่ละหน้าเว็บไซต์ของคุณว่า กระชับได้ใจความ และสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์หรือไม่
  4. อธิบายบริการหรือสินค้าของเว็บไซต์ของคุณให้ละเอียด และครอบคลุมมากที่สุด
  5. เพิ่มเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่เนื้อหาที่เพิ่มต้องเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเนื้อหาเว็บไซต์ในส่วนอื่นๆ ด้วย

edit @ 2006/05/17 16:00:16

Comment

Comment:

Tweet